Infantil

English 4 KIDS & TEENS

English 4 Kids & Teens és una de les nostres àrees de formació, en la qual oferim classes d’anglès destinades a nens i joves des de 3 fins a 16 anys.

Tenint en compte la importància que s’atorga a la llengua anglesa en la societat actual i la necessitat d’una bona formació, considerem essencial treballar-la des dels primers anys de vida. A més, en el món globalitzat en el que vivim l’anglès és la llengua més parlada a nivell mundial, de manera que és essencial conèixer-la i dominar-la per tal d’establir relacions internacionals futures.

Metodologia 

Emprem una metodologia dinàmica i innovadora, partint d’un enfocament clarament comunicatiu, de manera que la base de l’aprenentatge parteix de l’ús de la llengua dins l’aula i totes les activitats es plantegen perquè aquest ús sigui el més fluid i pràctic possible.

Utilitzem doncs una metodologia activa i dinàmica, creant un ambient distés i agradable perquè l’alumne pugui desenvolupar tota la seva capacitat expressiva i arribar a un coneixement més profund de la llengua de forma participativa, fomentant alhora l’interès per la mateixa.

Adaptem en tot moment la metodologia emprada en cadascuna de les nostres sessions al grup d’edat i a la característiques concretes de l’alumnat.

Realitzem activitats per potenciar l’escolta activa, i en funció de la capacitat cognitiva del grup anem introduint progressivament més vocabulari i treballant estructures lingüístiques cada vegada més complexes. A més, la utilització de l’anglès va guanyant terreny a mesura que augmenta l’edat de l’alumnat, sent la llengua vehicular en la totalitat de les sessions en els grups de les alumnes més grans.

Recursos

Per realitzar les classes de forma més lúdica i dinàmica utilitzem recursos visuals (flashcards, pòsters, fitxes), així com recursos on-line (contes, vídeos, cançons) amb els quals l’alumne interactua a través de la pissarra digital.

També realitzem activitats que permeten practicar la llengua a nivell oral i adquirir-ne una major fluïdesa, com els jocs grupals.

Disposem d’una Plataforma Virtual on cada alumne té el seu usuari i pot repassar  a casa els continguts de les sessions i les famílies poden conèixer els aspectes treballats.

Grups d’edat

– English 4 Kids 3-5 years

– English 4 Kids 6-9 years

– English 4 Teens 10 – 12 years

– English 4 Teens 13 – 16 years