catalÀ

Aquests estudis tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin un grau de  competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i  impartim  tres nivells, que corresponen amb el MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües):

– Llengua catalana nivell 1 A1 

– Llengua catalana nivell 2 A2

– Llengua catalana nivell 3 A3