Reforç escolar i ampliació

Classes de Reforç i Ampliació de Primària, ESO, Batxillerat, Cicles formatius de GM i GS.

 

  • Professors

Els professors que imparteixen  aquestes classes  són els encarregats  de detectar les mancances i/o problemes  de cada alumne/a. En cada cas,  adoptaran el mètode pedagògic més adequat, sempre  en relació,  a la seva  edat i  seva necessitat educativa. Tots  són llicenciats i compten amb una àmplia  experiència en el món educatiu.

  • Alumnes

Els alumnes  que assisteixen a aquestes classes  de reforç presenten  característiques ben diverses. Aquest fet ens comporta a treballar de forma individual per a cada alumne/a, amb la finalitat d’esbrinar quines són les seves característiques i necessitats.

Les accions que majoritàriament realitzem són les següents:

1.- Treballar i assolir aquells  conceptes, de qualsevol assignatura, que l’alumne/a no ha entès o bé no ha arribat a comprendre correctament.

Aquesta manca de comprensió pot venir determinada per diversos factors: manca de motivació i/o concentració,  problemes de comprensió i/o  de  concentració,…

Per tant, la finalitat d’aquestes classes  es motivar a l’alumne i ajudar-los en temes no assolits, i així aconseguir que  segueixi el ritme del seu curs.

2.- Crear un hàbit  d’estudi per tal que l’alumne adopti un bon mètode d’estudi i assoleixi el objectius del curs satisfactòriament.

Tot i així sempre ens adeqüem sempre a les necessitats de cada alumne/a.

Seguiment personalitzat

El seguiment que apliquem a cada alumne/a consisteix en l’elaboració d’un informe trimestral en el qual quedarà palesa tota l’evolució de l’alumne/a.
Aquest informe serà tot un recull de la feina diària al nostre centre,  on quedarà reflectida totes les assignatures que hem anat treballant i quina ha esta la seva evolució,  a més, de tot un seguit de suggeriments referents al món educatiu.

  • Grups

Els nostres grups estan formats per un màxim de quatre alumnes per professor i aquests estan organitzats per cursos.

Una vegada  reservada  la sessió l’alumne/a  pot fer o realitzar més d’una assignatura,  sempre tenint en compte,  que si no és del mateix àmbit haurà canviar de professor i/o d’aula.

  • Pedagogia Aplicada

La creació de grups molt reduïts ens facilita molt el contacte  amb l’alumne/a, fet que ens permet  establir uns forts lligams afavorint així la comunicació i l’interès per l’estudi en general.

Aquestes classes es caracteritzen per donar resposta a tots els dubtes que presenti l’alumne/a , realitzant una part teòrica i una de pràctica.

També un dels trets més importants és la de la creació d’un bon hàbit d’estudi.

  • El tutor 

Les funcions bàsiques del tutor  són les següents:

•    Posar-se en contacte amb l’escola o institut per a l’elaboració d’un pla formatiu, que anirà en funció de les característiques de cada alumne/a.
•    Realitzar un seguiment personalitzat per vetllar pel bon rendiment de l’alumne/a.
•    Elaborar un informe trimestral, que posteriorment es lliurarà als pares, on podran avaluar l’evolució de l’alumne/a.

  • Horaris

La franja horària establerta per a la formació complementària està distribuïda de dilluns a divendres des de les 16:00 fins a les 21:00.

El nombre d’hores de les classes és il·limitat i dependrà de les necessitats de cada alumne,  tenint en compte que els períodes d’exàmens s’ofereix la possibilitat d’ampliar-les.