AGÈNCIA DE COL·Locació

El Centre d’Estudis Excellens és Agència de Col·locació autoritzada amb el número 0900000203 pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Com a Agència de Col·locació oferim serveis tant a les persones que cerquen feina com a les empreses col·laboradores.

Per una banda, s’ofereixen una sèrie de serveis destinats a totes les persones demandants d’ocupació:

* Orientació i assessorament: s’orienta individualment en el disseny de l’itinerari formatiu i professional de cadascun dels usuaris ajudant-los a conèixer i potenciar les seves capacitats i perfilar l’àmbit professional en el que tenen cabuda.

* Suport personalitzat en el procés de recerca de feina: s’ofereix atenció personalitzada en la recerca de feina informant als usuaris de les diferents vies per trobar feina. A més, se’ls ajuda en la confecció del currículum a través de sessions tant grupals com individuals.

* Tutories de seguiment: es realitzen sessions de seguiment per acompanyar als usuaris en la recerca de feina tant en el procés de recerca com un cop inserit en el món laboral.

* Borsa de treball: tots els demandants formen part d’una borsa de treball, la qual recull les dades acadèmiques i professionals per tal de cercar l’oferta de treball que més s’adeqüi a les seves necessitats.

Per altra banda, oferim serveis a les empreses que requereixin cobrir alguna vacant

 

* Selecció de personal: d’acord amb les necessitats de l’empresa, comptem amb una borsa de treball per tal de trobar el candidat amb el perfil més idoni.

* Seguiment personalitzat: un cop contractat el personal, en fem un seguiment per avaluar la seva inserció laboral.

* Suport en el disseny de llocs de treball: s’ofereix orientació i suport en l’anàlisi de les necessitats de l’empresa i en el possible disseny de llocs de treball.