Excellens Bussines School

Excellens bussines School és una àrea especialitzada en formacions professionalitzadores destinades a totes aquelles persones que desitgin assolir un major coneixement, o bé, millorar les seves àrees competencials.

Formació Tècnica

La formació tècnica està ordenada per les diferents famílies professionals o temàtiques que s’emmarquen des de:
• Píndoles formatives ( a partir de 10 hores de formació)
• Formació reconeguda i titulada per la Universitat de Nebrija, amb la possibilitat d’obtenir crèdits universitaris (ETS),
• Formació bonificada per a treballadors en actiu (Fundae)
• Certificats de Professionalitat. (CP)

Metodologia

Actualment ens trobem en un entorn VICA (volàtil, incert, complex i ambigu) en el que és necessari adaptar-se al es noves necessitats i oportunitats, per això, es fa imprescindible l’ús de les tecnologies per a maximitzar la relació ensenyament – aprenentatge.

Aquesta sinergia permet a l’alumne/a pugui visualitzar les classes en tantes vegades com requereixi i amb l’horari que desitgi, amb l`objectiu que pugui compaginar els estudis amb la seva vida personal i laboral.
La nostra metodologia es fonamenta en cinc eixos:

• Classes online en viu i en directe: s’impartiran classes tots els dies en diferents horaris. El nombre d’aquestes, anirà en funció del tipus de formació seleccionada.

En el cas que no pugui assistir o bé li quedi algun dubte, aquestes quedaran enregistrades i podrà accedir a elles tantes vegades com ho necessiti.

Per a cada 10 hores de formació, s’impartirà una classe en viu.
La duració d’aquestes serà de 45 minuts i podràs interactuar amb el professor en directe.

• Activitats: Els exercicis que l’alumne/a haurà de realitzar simulen casos reals dins d’un entorn empresarial.

• Fòrum: Permetrà a l’alumne/a exposar els seus dubtes/qüestions sobre els temes d’estudi.

• Campus Virtual: En la nostra plataforma està dissenyada per a facilitar i optimitzar l’aprenentatge, on trobaràs tots els recursos necessaris : Materials, recursos didàctics per a facilitar l’aprenentatge, vídeos, classes, exercicis, etc.

• Seguiment: Disposaràs d’un Tutor Personal des de l’inici de la formació que estarà en contacte amb l’alumne/a per telèfon, whatsapp o per e-mail per donar-te suport i ajudar-te en tots els dubtes que puguin sorgir.