Atenció a la diversitat

Ens adaptem al nivell inicial i al ritme d’aprenentatge per tal de donar resposta a les necessitats educatives de cadascun dels nostres alumnes, als quals oferim sessions tant grupals com individuals.

En aquesta àrea treballem les matèries o àmbits en els quals l’alumne/a presenta una major dificultat en el seu aprenentatge, o bé necessita ampliar els seus coneixements.

Per tant, els objectius principals són per una banda, treballar amb l’alumne/a aquells continguts on presenti més dificultats, tot proporcionant-li eines i habilitats per assolir els objectius curriculars de l’etapa educativa que està cursant i fomentant l’hàbit d’estudi. Per l’altra banda, oferir recursos per aquells alumnes que vulguin ampliar els seus coneixements en un àmbit d’aprenentatge concret.

Per aquest motiu, dins aquest àrea treballem els hàbits i les tècniques per d’aprofitar al màxim el temps d’estudi i obtenir millors qualificacions acadèmiques i realitzem plans individualitzats adaptats a les necessitats específiques de cadascuna dels nostres alumnes.