francès

Aquests estudis tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin un grau de  competència mínima per a comunicar-se en llengua francesa  i  impartim  tres nivells , que corresponen amb el MERC  (Marc europeu comú de referència per a les llengües): Aquests estudis tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin un grau de  competència mínima per a comunicar-se en llengua francesa  i  impartim  tres nivells , que corresponen amb el MERC  (Marc europeu comú de referència per a les llengües): 

– Llengua  Francesa nivell 1    A1  

– Llengua  Francesa nivell 2 A2.1

– Llengua  Francesa nivell 3 A 2.2