English 4 Kids & Teens

English 4 Kids & Teens és una de les nostres àrees de formació, en què oferim classes d’anglès destinades a infants i joves des de 3 fins 16 anys.

Tenint en compte la importància que s’atorga a la llengua anglesa en la societat actual i la necessitat d’una bona formació, considerem essencial treballar-la des dels primers anys de vida. A més, en el món globalitzat en què vivim l’anglès és la llengua més parlada a nivell mundial, per la qual cosa és essencial conèixer-la i dominar-la per establir relacions internacionals futures.

Fem servir una metodologia dinàmica i innovadora, partint d’un enfocament clarament comunicatiu, de manera que la base de l’aprenentatge part de l’ús de la llengua a l’aula i totes les activitats es plantegen per a aquest ús sigui el més fluid i pràctic possible.