3-5 years

Familiaritzem l’alumne amb hàbits d’escolta i amb els patrons lingüístics, rítmics i d’entonació i fem èmfasi en l’adquisició d’expressions, estructures i vocabulari, com si aprenguessin la seva llengua materna.
Partint d’un enfocament comunicatiu animem als nostres alumnes a participar i gaudir de les activitats dirigides, que afavoreixen el desenvolupament de les destreses comunicatives.
El professor facilita les dinàmiques, tot plantejant unes classes divertides, amenes i pràctiques. Volem despertar la curiositat de l’alumne i motivar-lo envers l’aprenentatge de l’anglès.