6-12 years

Realitzem activitats per potenciar l’escolta activa de l’anglès, però tenint en compte la capacitat cognitiva d’aquests alumnes introduïm més vocabulari i el professor dóna les indicacions en anglès, per la qual cosa s’espera que ells es comuniquin en aquesta llengua. Per tant, es treballen estructures lingüístiques senzilles, propiciant que l’anglès sigui la llengua vehicular en la major part de les sessions. A més, vam començar a treballar el vocabulari escrit i afegim la gramàtica.