13-16 years

Les sessions es realitzen íntegrament en llengua anglesa per a fomentar en l’alumne les competències necessàries per a comunicar-se de forma fluida i entenedora. Per a treballar utilitzarà una metodologia activa i dinàmica, creant un ambient distès i agradable perquè l’alumne pugui desenvolupar tota la seva capacitat expressiva, tant a nivell oral com escrit i arribar a un coneixement més profund de la llengua de forma participativa, fomentant al mateix temps l’interès per la mateixa llengua.
S’introduirà l’ús d’estructures gramaticals més complexes i d’un vocabulari més ampli, treballant aspectes de la vida quotidiana de l’alumne per tal de facilitar l’aprenentatge significatiu.