informàtica aplicada

Formació destinada a totes aquelles persones que tinguin el desig de capacitar-se per a poder desenvolupar les tasques quotidianes  mitjançant les  eines informàtiques.

L’estructura d’aquests mòduls formatius permet als alumnes escollir aquells que presenten un major interès per a ells.

La concreció de tots els mòduls permetrà a l’alumnat poder examinar-se del nivell bàsic de l’ACTIC.