Plans Individualitzats

Considerant que els alumnes experimenten canvis de forma constant i presenten necessitats diverses, disposem d’un nou espai destinat a tractar els alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge.

Treballem les matèries o àmbits en els quals l’alumne/a presenta una major dificultat en el seu aprenentatge, o bé necessiti ampliar els seus coneixements.

Les nostres actuacions es fonamenten en fer un seguiment exhaustiu de la seva evolució formativa on treballarem, si s’escau, el seu currículum formatiu i sobre totes les tècniques de concentració, gestió i jerarquització del temps i, sobre tot, l’organització de les seves tasques formatives.

Aquestes sessions es realitzaran de forma individual, elaborant un pla específic per a cada alumne/a.

Cal tenir en compte que aquestes tasques no es poden dur a terme de forma individual, per això s’estableix un contacte permanent amb l’escola de l’alumne/a on a partir de les orientacions del tutor/a establim quin serà el pla d’intervenció a seguir i mitjançant la coordinació conjunta assegurem el compliment de les fites proposades.

L’equip docent és el responsable de dur a terme la formació específica per a alumnes que presenten dificultats en l’aprenentatge, aquests són professionals titulats i especialitzats. La nostra funció principal és la d’organitzar totes les activitats formatives de l’alumne/a i millorar les seves competències acadèmiques.

Aquestes tasques les duem a terme mitjançant les següents activitats:

– Establir lligams entre l’escola i/o institut i, si s’escau amb altres professionals, per tal d’establir i dissenyar quin serà el pla d’intervenció específic i exclusiu per a cada alumne/a.

– Realitzar un seguiment personalitzat per vetllar pel bon rendiment de l’alumne/a

– Potenciar totes relacions interpersonals amb l’objectiu d’afavorir i millorar la seva integració social.