Tècniques d’estudi

Què són?

Les tècniques d’estudi són tots aquells recursos dels quals disposa l’estudiant que li faciliten l’estudi. Són una sèrie d’activitats específiques que s’aprenen amb la pràctica i poden ser utilitzades de forma mecànica.

Són una de les variables que més influeix en l’èxit escolar.

Dins aquestes tècniques s’hi inclouen aspectes com l’organització del temps d’estudi, la presa d’apunts, com subratllar, com fer un esquema, com fer un bon resum, la velocitat lectora, l’agilitat atencional, la resistència a la distracció, la potenciació de la concentració… així com l’afrontament dels exàmens i la motivació per l’estudi.

Per a què serveixen?

Les tècniques d’estudi permeten utilitzar els potencials de cada alumne i motivar-los a mesura que entenen els continguts acadèmics, aprenen a preparar millor els exàmens i millora els seu rendiment acadèmic. Per tant, serveixen per:

– Aprendre de forma més ràpida i optimitzant el temps

– Organitzar les sessions d’estudi

– Planificar el temps d’estudi

Com s’aprenen?

De la mateixa manera que no cal utilitzar les mateixes tècniques per totes les assignatures, no tots els alumnes es trobaran còmodes amb les mateixes tècniques, sinó que cal que aquestes s’adaptin al estil d’aprenentatge de cadascú.

Per tant, hi ha diferents factors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge:

– Trets característics de l’alumne/a: cal conèixer les habilitats, el coneixements previs, les motivacions,.. que intervenen en l’aprenentatge de l’estudiant i com afronta les tasques.

– Característiques dels materials d’aprenentatge:  implica el grau de complexitat, la seva organització lògica, el format de presentació… aspectes que ens permetran escollir la tècniques optima en funció dels continguts.

– Objectius i criteris de la tasca encomanada: quines són les demandes d’aprenentatge i la solució de problemes que es planteja a l’aprenent en les diferents situacions escolars.