adults

Aquests cursos estan destinats a totes les persones que vulguin millorar el seu nivell d’anglès, ja siguin estudiants, persones aturades o persones en actiu.
Perquè sigui accessible a tothom i compatible amb altres estudis i / o amb el treball, els cursos es realitzen a les nits.
S’imparteixen 4 nivells: A1 (Elementary), A2 (Pre-intermediate), B1 (Intermediate), B2 (First Certificate).
La metodologia de treball és molt dinàmica i participativa, oferint a l’alumnat l’oportunitat de desenvolupar la seva capacitat expressiva, tant a nivell oral com escrit, creant un ambient distès i agradable.