Tu vals molt, deixa que t'ho demostrem

 

Si tu poses voluntat, nosaltres hi posarem la resta

                  

 

 

Notes curs 2017-18
Prova d’accés als CFGS
100%
9,07
32,3%
58,1%
Curs 2017-18
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
97,50%
7,2
Curs 2016-17
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
93%
6.0